De Vereniging

DOEL EN DOELGROEP:
Het doel is mensen te activeren, sociale contacten te bevorderen en mensen een aangename tijd te geven. De deelnemers organiseren activiteiten waarin onder andere ontmoeting en zingeving belangrijke thema’s zijn.
Senioren zijn de primaire doelgroep, maar ook anderen die zich daarbij thuis voelen zijn van harte welkom.
Het werkgebied is de gemeente Stichtse Vecht.

ACTIVITEITEN VOOR DE LEDEN:
Leden maken zelf plannen en voeren die uit.
Heb je een idee voor een leuke activiteit, stuur dan een mail naar: info@vechtseplussers.nl

Bij activiteiten denken wij in de volgende levensgebieden:
Cultuur: lezingen, musea bezoeken, galeries, films, stadswandeling;

Sociaal: terug naar je geboorteplaats, koffieochtenden, zangkoor, kookgroep,
leesclub, ondersteuning digitalisering, hulp op het gebied van administratie en
belastingaangifte;

Sportief: fietstochten, wandelen, zwemmen, jeu de boules;

Wonen en zorg: het behartigen van de collectieve belangen van de leden op lokaal
niveau bij onder andere gemeentebestuur, woningbouwcorporaties,
zorg- en welzijnsinstellingen en politieke partijen;

Zingeving: gespreksbijeenkomsten over zingeving;
Deze opsomming is waar wij nu aan denken, maar wij staan open voor nieuwe initiatieven en ideeën. Er komen geplande groepsactiviteiten zodra de coronaregels dat toelaten.

LID WORDEN:
Het lidmaatschap bij de Vechtse Plussers in 2022 bedraagt 20 euro. Een stel samen betaalt 30 euro voor zijn tweeën. 
Hiervoor kan je meedoen met de plaatselijk georganiseerde activiteiten:
er wordt een kleine bijdrage gevraagd per event.BESTUUR:
Op dit moment is de vereniging in oprichting. Een enthousiaste groep vrijwilligers bereidt alles voor.