Wonen & Zorg

PRESENTATIE “DUURZAAMHEID EN TRANSITIE”

De Vechtse Plussers en Stichting Duurzame Vecht organiseren samen voor Stichtse Vecht een lezing over dit onderwerp. Er is volop gelegenheid om vragen te stellen. Het vindt plaats op woensdagavond 15/2 in het Parochiehuis, Herenstraat 15, 3621 AP Breukelen. De inloop is van 19.15 – 19.30 uur en het duurt tot maximaal 22.15 uur.  Stichting Duurzame Vecht wil meehelpen aan een energieneutraal Stichtse Vecht. Dat doen ze onder andere door bewoners, die aan de slag willen gaan met verduurzaming, te ondersteunen met hun diensten. Bijvoorbeeld door praktisch advies over de mogelijkheden, haalbaarheid en betaalbaarheid van duurzame maatregelen aan de woning. Zie ook website https://duurzamevecht.nl. De kosten bedragen €3 voor leden en €6 voor niet-leden. Consumpties zijn voor eigen rekening. Opgeven kan via de website www.vechtseplussers.nl of via mail .

UPDATE KNARRENHOF in Stichtse Vecht:

Vrijdag 13/1 zijn we weer bijeengekomen en hebben duidelijke stappen gezet. Het belangrijkste punt is het vinden van een geschikte locatie. Daarvoor richten we nu de focus op Zogwetering in Maarssen en de Hazeslinger in Breukelen. De uiteindelijke locatie moet wel geïmplementeerd worden in een bestemmingsplan, dus het hele proces duurt nog wel. Verder komen alleen ingeschreven leden bij de Knarrenhof in aanmerking en willen we een mix van meerdere generaties bij elkaar. We nemen nu contact op met diverse betrokken mensen /instanties. Wordt vervolgd.