Wonen & Zorg

KNARRENHOF STICHTSE VECHT:

De initiatiefgroep Knarrenhof Stichtse Vecht, een activiteit van de vereniging Vechtse Plussers, streeft naar het realiseren van een of meerdere Knarrenhoven in onze gemeente. Een Knarrenhof is een woonvorm waarin 45+-ers zelfstandig wonen maar wel naar elkaar omkijken, niet met zorg maar met aandacht.

Geïnteresseerden in het wonen in een Knarrenhof kunnen ons initiatief ondersteunen door zich (vrijblijvend) te registreren. Hoe meer geïnteresseerden, hoe duidelijker wij ons initiatief richting gemeente kunnen hardmaken!

Registratie geschiedt door aanmelden:

Overzicht 2023

Na de eerste bijeenkomst van de initiatiefgroep Knarrenhof Stichtse Vecht op 22 november 2022 zijn in januari en maart 2023 bijeenkomsten geweest. Daarin hebben wij o.a. mogelijke locaties besproken en woonwensen geïnventariseerd.

Op de informatiemarkt Zogwetering op 8 februari in het gemeentekantoor bleek dat een van de opties voor het uitbreidingsplan Zogwetering de bouw van een Knarrenhof is. Voor ons was dat een verrassing en natuurlijk een optie waar wij mee verder gaan.

Op 15 februari heeft een vertegenwoordiging van de initiatiefgroep, bestaande uit Areke van Eijk, Arjo Meijrink, Willem Gresnigt en Wim Schoonderbeek, een gesprek gehad met twee beleidsadviseurs van de gemeente. Wij hebben in dit gesprek duidelijk gemaakt wat een Knarrenhof is, dat de initiatiefgroep bestaat en wat wij als groep, ondersteund door Knarrenhof landelijk, kunnen bieden.

Op 28 februari heeft Wim bij de wijkcommissie Zogwetering uiteengezet wat een Knarrenhof is. De wijkcommissie staat positief tegenover de bouw van een Knarrenhof.

In maart is contact opgenomen met Knarrenhof landelijk over de optie in Zogwetering. Zij zien dit, na een eerste onderzoek van locatie en bestemmingsplannen, als een reële optie voor de bouw van een Knarrenhof en geven aan ons daarbij te willen ondersteunen.

Op 25 mei heeft Wim in Loenen een presentatie gegeven over Knarrenhof in een politieke avond over seniorenbeleid in Stichtse Vecht.

Op 29 augustus heeft de eerdergenoemde vertegenwoordiging van de initiatiefgroep, samen met een vertegenwoordiger van Knarrenhof landelijk, gesproken met het gemeentelijke projectmanagement Zogwetering. Ook daar hebben wij weer uiteengezet wat een Knarrenhof is en wat wij als groep, samen met Knarrenhof landelijk, kunnen bieden. In het gesprek werd duidelijk dat de gemeente een Knarrenhof nog steeds als optie voor de invulling van Zogwetering ziet, maar ook dat het hele project Zogwetering vertraging oploopt.

De vertegenwoordiger van Knarrenhof landelijk heeft in november nog nader contact gehad met de projectmanager. Ook heeft hij een oriënterend gesprek met Portaal gehad over een mogelijke deelname van de woningcorporatie aan een Knarrenhof Stichtse Vecht.

Gedurende het jaar is een aantal keren contact geweest met de Seniorenraad Stichtse Vecht, die ook ons initiatief van harte ondersteunt.

Ook kijken wij voortdurend naar andere mogelijke locaties in Stichtse Vecht. Zo is in 2023 kort contact geweest over opties in Loenen en Breukelen, maar die bleken niet geschikt voor een Knarrenhof.

De conclusie één jaar na oprichting van de initiatiefgroep is dat het concept Knarrenhof in Stichtse Vecht meer bekendheid heeft gekregen, dat wij als interessante partij in beeld zijn bij onder andere de gemeente, dat er nu één locatie (Zogwetering) in beeld is, maar ook dat het een traject van lange adem is.

Contact:

GEZONDHEIDSZORG VOOR JONGSENIOREN IN DE TOEKOMST

Er is de laatste tijd erg veel te doen over het onderwerp gezondheid. Wij lezen alarmerende berichten in diverse kranten, steeds langere wachttijden voor de zorgverlening en gewoon geen gehoor op aanvragen voor zorg of huishoudelijke hulp. Het huidige systeem is onbetaalbaar en de mensen in de uitvoering ontbreken, terwijl het management topzwaar is.
Van overheidswegen weet men geen oplossing, lees: kan men het probleem niet langer meer voor zich uitschuiven. Daar ziet men geen andere mogelijkheid dan de verantwoordelijkheid bij de burger zelf leggen.

Nou kunnen we daar met z’n allen tegen in gaan, ach en wee en “schande” roepen, de barricades op en demonstreren, maar daar wordt het tekort niet minder om, maar onze energie wel.
Wat we beter kunnen doen is kijken wat we er dan zoal zelf aan zouden kunnen doen.
Dan is preventie het toverwoord. Voorkomen is beter dan genezen.
Een gezond lijf gezond te houden gaat niet vanzelf. Hoe je het ook wendt of keert; uiteindelijk moet je het allemaal zelf doen. Ook als de dokter iets voorschrijft moet je het zelf doen.

Nou is er de afgelopen decennia nogal wat gepubliceerd over het onderhouden van jouw lichaam. Vooral de laatste jaren komt de nadruk steeds meer te liggen op het gezond houden van lichaam en geest en dat heeft niets met leeftijd te maken maar wel met kennis. Weten hoe je lijf in elkaar zit en waarom bepaalde voedingsstoffen slecht voor je zijn en andere niet. Weten waarom bewegen zo belangrijk is. Weten wat stress echt met je doet. Weten wat voor jou goed werkt.

Onder de bezielende leiding van Machteld Huber is de beweging Positieve Gezondheid opgezet. Op de website van wat het IPH is gaan heten kun je er alles over lezen: www.iph.nl
Een van de uitgangspunten voor dit gedachtegoed is het bestaan van Blue Zones op verschillende plekken op de aarde. Een Blue Zone is een plek waar mensen opvallend lang gezond en prettig oud worden. Met het hoe en waarom is Machteld aan de gang gegaan en is tot verrassend eenvoudige conclusies gekomen.

Wat ons betreft een aanrader. Kijk er maar eens naar. Vul de test in en teken het spinnenweb voor jezelf. Het zou best eens een eyeopener kunnen zijn!

Kijk dan eens wat je zelf kunt veranderen. Misschien ook leuk om dat met anderen te bespreken? Wij als Vechtse Plussers kunnen daarbij helpen door jullie met elkaar in contact te brengen. Geef je op voor deze groep SAMEN GEZOND via .