Wonen & Zorg

Herhaling uitnodiging 14 december A.S.

Graag brengen wij onderstaande bijeenkomst nog een keer onder uw aandacht: er zijn nog plaatsen vrij!!

Er is beweging in Stichtse Vecht!

Een andere bijeenkomst georganiseerd op initiatief van het ministerie VWS samen met de Seniorencoalitie op 27 november in Breukelen is inmiddels volledig volgeboekt.

In deze bijeenkomst met als thema ‘Krachtig ouder worden, praat vandaag over morgen’ wil het ministerie van VWS samen met de Seniorencoalitie een dialoog starten over de ouderenzorg in de toekomst gelet op de stevige uitdagingen die hiermee gepaard gaan. Met deze bijeenkomst en een daaropvolgende bijeenkomst in Apeldoorn op 29 november, beogen het ministerie en de Seniorencoalitie een indicatie te krijgen voor een de komende jaren te starten landelijke dialoog over ouder worden. Er is geen bekendheid gegeven aan beide bijeenkomsten omdat de aanmelding binnen de seniorencoalitie zo overweldigend was dat geen plaatsen meer te vergeven waren.

De door de Seniorenraad Stichtse Vecht te organiseren bijeenkomst op 14 december sluit aan op deze bijeenkomsten en zet de dialoog in Stichtse Vecht voort. De resultaten daarvan worden gedeeld met de initiatiefnemers van de door het ministerie VWS en de Seniorencoalitie georganiseerde bijeenkomsten.

Bij zowel de bijeenkomst op 27 november in Breukelen als de bijeenkomst op 14 december in het Natuur-en Gezondheidscentrum Maarssen zullen beleidsambtenaren en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht aanwezig zijn. En daar zijn wij heel blij mee.

Want in de door het ministerie VWS en de Seniorencoalitie op te starten dialoog zal de gemeente de overheidspartij moeten zijn die de dialoog lokaal verder initieert en faciliteert en het gesprek aangaat met de inwoners van de Stichtse Vecht.

  • Donderdag 14 december 2023 van 15:00 – 17:00 uur  
  • Natuur & Gezondheidcentrum Maarssen, Tuinbouwweg 19C
  • Aanmelden is noodzakelijk: vul het formulier in op www.seniorenraadsv.nl/informatiebijeenkomst of bel naar 0346 794049
  • Seniorenraad Stichtse Vecht neemt de kosten voor deze bijeenkomst voor zijn rekening.
  • Van harte welkom!

GEZONDHEIDSZORG VOOR JONGSENIOREN IN DE TOEKOMST

Er is de laatste tijd erg veel te doen over het onderwerp gezondheid. Wij lezen alarmerende berichten in diverse kranten, steeds langere wachttijden voor de zorgverlening en gewoon geen gehoor op aanvragen voor zorg of huishoudelijke hulp. Het huidige systeem is onbetaalbaar en de mensen in de uitvoering ontbreken, terwijl het management topzwaar is.
Van overheidswegen weet men geen oplossing, lees: kan men het probleem niet langer meer voor zich uitschuiven. Daar ziet men geen andere mogelijkheid dan de verantwoordelijkheid bij de burger zelf leggen.

Nou kunnen we daar met z’n allen tegen in gaan, ach en wee en “schande” roepen, de barricades op en demonstreren, maar daar wordt het tekort niet minder om, maar onze energie wel.
Wat we beter kunnen doen is kijken wat we er dan zoal zelf aan zouden kunnen doen.
Dan is preventie het toverwoord. Voorkomen is beter dan genezen.
Een gezond lijf gezond te houden gaat niet vanzelf. Hoe je het ook wendt of keert; uiteindelijk moet je het allemaal zelf doen. Ook als de dokter iets voorschrijft moet je het zelf doen.

Nou is er de afgelopen decennia nogal wat gepubliceerd over het onderhouden van jouw lichaam. Vooral de laatste jaren komt de nadruk steeds meer te liggen op het gezond houden van lichaam en geest en dat heeft niets met leeftijd te maken maar wel met kennis. Weten hoe je lijf in elkaar zit en waarom bepaalde voedingsstoffen slecht voor je zijn en andere niet. Weten waarom bewegen zo belangrijk is. Weten wat stress echt met je doet. Weten wat voor jou goed werkt.

Onder de bezielende leiding van Machteld Huber is de beweging Positieve Gezondheid opgezet. Op de website van wat het IPH is gaan heten kun je er alles over lezen: www.iph.nl
Een van de uitgangspunten voor dit gedachtegoed is het bestaan van Blue Zones op verschillende plekken op de aarde. Een Blue Zone is een plek waar mensen opvallend lang gezond en prettig oud worden. Met het hoe en waarom is Machteld aan de gang gegaan en is tot verrassend eenvoudige conclusies gekomen.

Wat ons betreft een aanrader. Kijk er maar eens naar. Vul de test in en teken het spinnenweb voor jezelf. Het zou best eens een eyeopener kunnen zijn!

Kijk dan eens wat je zelf kunt veranderen. Misschien ook leuk om dat met anderen te bespreken? Wij als Vechtse Plussers kunnen daarbij helpen door jullie met elkaar in contact te brengen. Geef je op voor deze groep SAMEN GEZOND via .

UPDATE KNARRENHOF in Stichtse Vecht:

Heeft er trouwens iemand een BETERE NAAM dan Knarrenhof voor dit initiatief?

3/9: Afgelopen week hebben vertegenwoordigers van de initiatiefgroep Knarrenhof Stichtse Vecht met de gemeente gesproken over onze wens een Knarrenhof te realiseren in Zogwetering. Wij werden daarbij vergezeld door iemand van de landelijke Knarrenhof-organisatie. In het gesprek hebben wij duidelijk kunnen maken wat een Knarrenhof is en wat wij als initiatiefgroep kunnen bieden om een Knarrenhof te realiseren. Ook de kennis, kunde en ervaring van de landelijke Knarrenhof-organisatie kunnen wij inbrengen. De vertegenwoordigers van de gemeente waren zeer geïnteresseerd en wij zullen nadere informatie gaan verstrekken. Duidelijk is dat het project Zogwetering nog in volle voorbereiding is. Een Knarrenhof zou kunnen passen in de plannen, maar duidelijkheid daarover zal pas later kunnen worden verkregen. Ook duidelijk is dat er nog een lange weg te gaan is.

Op 25 mei heeft iemand van de initiatiefgroep een presentatie gehouden op de ‘politieke avond Seniorenbeleid Stichtse Vecht’ in Studio Idee te Loenen. Het was een mooie gelegenheid om onze plannen onder de aandacht van een groot aantal belangstellenden en een aantal gemeenteraadleden te brengen. Er werd zo weer aandacht geschonken aan Knarrenhof Stichtse Vecht.

5/5: Als er leden belangstelling hebben voor een Knarrenhof in onze gemeente dan vragen wij dit kenbaar te maken via deze website en dan de knop “aanmelden voor activiteit” (te vinden bij Agenda). Op dit moment is het nog te vroeg om je te kunnen aanmelden voor een woning. Wij adviseren je ook om je aan te melden (eenmalige kosten €15) bij de landelijke Knarrenhof-organisatie (www.knarrenhof.nl), zodat ook deze organisatie op de hoogte is van belangstelling voor een Knarrenhof in onze gemeente.

25/3: De groep is druk bezig en zij hebben contact met Knarrenhof Nederland over het project Zogwetering Maarssen. Wordt vervolgd.

Op 8 februari is in het gemeentekantoor een informatiemarkt gehouden over de nieuwe woonwijk aan de Zogwetering. Daar bleek dat een van de mogelijke invullingen in die nieuwe wijk een Knarrenhof zou kunnen zijn. Wij natuurlijk blij dat een dergelijke optie hier genoemd is. Wij gaan aan de slag om deze mogelijkheid verder te onderzoeken. Ook inventariseren wij welke wensen er zijn voor woningen in een dergelijk Knarrenhof. Wordt vervolgd.

Vrijdag 13/1 zijn we weer bijeengekomen en hebben duidelijke stappen gezet. Het belangrijkste punt is het vinden van een geschikte locatie. Daarvoor richten we nu de focus op Zogwetering in Maarssen en de Hazeslinger in Breukelen. De uiteindelijke locatie moet wel geïmplementeerd worden in een bestemmingsplan, dus het hele proces duurt nog wel. Verder komen alleen ingeschreven leden bij de Knarrenhof in aanmerking en willen we een mix van meerdere generaties bij elkaar. We nemen nu contact op met diverse betrokken mensen /instanties. Wordt vervolgd.