Wonen & Zorg

UPDATE KNARRENHOF in Stichtse Vecht:

5/5: Als er leden belangstelling hebben voor een Knarrenhof in onze gemeente dan vragen wij dit kenbaar te maken via deze website en dan de knop “aanmelden voor activiteit” (te vinden bij Agenda). Op dit moment is het nog te vroeg om je te kunnen aanmelden voor een woning. Wij adviseren je ook om je aan te melden (eenmalige kosten €15) bij de landelijke Knarrenhof-organisatie (www.knarrenhof.nl), zodat ook deze organisatie op de hoogte is van belangstelling voor een Knarrenhof in onze gemeente.

Verder gaat iemand van deze groep, Wim Schoonderbeek, bij Studio Idee te Loenen op 25 mei a.s. vertellen over deze nieuwe woonvorm in Stichtse Vecht op een avond over senioren “Wat heb je nodig als je ouder wordt in onze gemeente en welke ontwikkelingen zijn er gaande”. Naast de andere sprekers Irmgard Michielsen en Fer Poncia van de Seniorenraad zullen gemeentepolitici commentaar leveren en volgt een gesprek. Start 20.00 uur. Entree: € 3, inclusief consumptie.

25/3: De groep is druk bezig en zij hebben contact met Knarrenhof Nederland over het project Zogwetering Maarssen. Wordt vervolgd.

Op 8 februari is in het gemeentekantoor een informatiemarkt gehouden over de nieuwe woonwijk aan de Zogwetering. Daar bleek dat een van de mogelijke invullingen in die nieuwe wijk een Knarrenhof zou kunnen zijn. Wij natuurlijk blij dat een dergelijke optie hier genoemd is. Wij gaan aan de slag om deze mogelijkheid verder te onderzoeken. Ook inventariseren wij welke wensen er zijn voor woningen in een dergelijk Knarrenhof. Wordt vervolgd.

Vrijdag 13/1 zijn we weer bijeengekomen en hebben duidelijke stappen gezet. Het belangrijkste punt is het vinden van een geschikte locatie. Daarvoor richten we nu de focus op Zogwetering in Maarssen en de Hazeslinger in Breukelen. De uiteindelijke locatie moet wel geïmplementeerd worden in een bestemmingsplan, dus het hele proces duurt nog wel. Verder komen alleen ingeschreven leden bij de Knarrenhof in aanmerking en willen we een mix van meerdere generaties bij elkaar. We nemen nu contact op met diverse betrokken mensen /instanties. Wordt vervolgd.