Zingeving

Er zijn vaste activiteiten en door de leden georganiseerde activiteiten.
Heb je zelf een idee om een cursus, lezing of bijeenkomst te organiseren over een onderwerp: meld dat dan op ons emailadres: en wij helpen je het uit te voeren.

HET FILOSOFISCH CAFÉ:

Het Filosofisch Café is een bijeenkomst van nieuwsgierige mensen die het aandurven niet alleen wijzer te worden door te lezen, maar ook door naar anderen te luisteren en hun eigen ideeën te toetsen aan die van anderen. Dit staat of valt met een open dialoog, het naar elkaar luisteren, het stellen van vragen en het rationeel  argumenteren. Lichte humor, zelfspot en het doorbreken van (eigen) vanzelfsprekendheden zijn daarbij belangrijke ingrediënten.

Het filosofisch café is:

  • plezier beleven aan de kennismaking met de denkbeelden (geen loze meningen) van anderen op het gebied van maatschappij en samenleving;
  • plezier willen beleven aan de dialoog met het denken van anderen;
  • dat plezier er op gericht is andere zienswijzen te leren kennen en wijzer te worden;
  • dat de activiteit van luisteren, praten, bevragen en logisch nadenken over alledaagse onderwerpen, voor mensen zoals jij en ik wordt ingebracht;
  • dat de werkwijze van het filosofisch café is: het onder woorden brengen van gedachten;
  • dat de uitkomst is dat door de dialoog deelnemers meer inzicht krijgen en wellicht wijzer worden.

Kortom, een serieuze doch niet al te zware bijeenkomst afgewisseld met gezelligheid, een drankje en wellicht in de toekomst een muzikaal intermezzo. Daarmee is een filosofisch café te vergelijken met een goed gesprek, waarbij meningsvorming veel belangrijker is dan meningsuiting. Een andere naam zou dan ook kunnen zijn ‘gedachten café’. Locatie: Parochiehuis De Eenhoorn, Breedstraat 1, Maarssen. Kosten: €9,50. Opgeven: . Er is helaas een wachtlijst.