Zingeving

Er zijn vaste activiteiten en door de leden georganiseerde activiteiten.
Heb je zelf een idee om een cursus, lezing of bijeenkomst te organiseren over een onderwerp: meld dat dan op ons emailadres en wij helpen je het uit te voeren.

Zin in een GOED GESPREK?

Wil je weleens doorpraten over wat je leven zin geeft? Waar haal je bijvoorbeeld je energie uit? Of hoe ga je om met vragen die op je afkomen, zoals ziekte of verlies van vrienden of dierbaren?

25 Maart was de eerste bijeenkomst en met 8 deelnemers hadden we een gesprek over Verwondering. Iedereen gaf zijn eigen manier van verwondering aan.

Elke keer hebben we een ander thema en de volgende keer 15 april gaat het over VASTHOUDEN/LOSLATEN. Spreekt dit je aan? Dan ben je van harte welkom om mee te doen: je kunt dan ervaren of dit iets voor je is.

Plaats: Verrijzeniskerk, Reigerskamp Maarssenbroek

Kosten: € 7 per keer per deelnemer inclusief consumptie.

Informatie en opgave via

LEZING WILSBESCHIKKINGEN samen met de NVVE 30 april a.s.     

De vanzelfsprekendheid van de zorg zoals we die vanaf de zestiger jaren van de vorige eeuw gewend zijn wordt steeds verder afgekalfd. Er wordt steeds meer van het individu verwacht dat hij/zij zelf de regie in handen neemt.
Zo ook wat betreft de laatste levensfase van eenieder. Als je daar niet bijtijds over nadenkt en zaken regelt, wordt het voor je gedaan. Maar daar wordt niet iedereen blij van.

Bij nu nadenken over hoe wil ik het later moet er wel heel veel vanuit de wat als situatie worden gedacht:

Wat als ik invalide word?

Wat als ik dement word?

Wat als ik niet meer kan zeggen wat ik denk?

Wat als ik plotseling kom te overleiden?

Toch worden er ook steeds meer mogelijkheden gecreëerd om die regie zo lang mogelijk in eigen hand te houden. Vanaf het moment dat je afhankelijk wordt van anderen tot en met je uitvaart kun je van alles vastleggen en regelen.
Zo kun je ook vastleggen wanneer je het leven niet meer de moeite waard vindt en het wilt beëindigen. Dat kun je o.a. ook doen in wilsbeschikkingen.

De NVVE kent als wilsbeschikkingen: een euthanasieverzoek, een behandelverbod en een volmacht medische beslissingen. Een wilsbeschikking euthanasieverzoek gaat altijd uit van “ondraaglijk lijden”. Maar dat is voor iedereen anders. Wat de een ondraaglijk vindt is voor de ander nog best te doen. Hoe omschrijf je het zo, dat het heel duidelijk is wat voor jou ondraaglijk lijden is en maar voor één uitleg vatbaar?

Want een wilsbeschikking stel je zelf en zonder notaris samen. Dit in tegenstelling tot een levenstestament, waarin je de materiele zaken regelt voor als je dat niet meer zelf kunt, maar nog wel in leven bent. In een testament regel je de materiele zaken voor na je overlijden.

Over de wilsbeschikkingen euthanasieverzoek, behandelverbod en volmacht medische beslissingen gaat de lezing van Jan de Wit van de NVVE (Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde) op 30 april in Studio Idee gevestigd in het Nieuwe Kampje in Loenen. We beginnen om 19.30 uur, maar u bent vanaf 19.15 uur al welkom. In de pauze is er een kopje koffie of thee en om 21.30 uur houden we ermee op.
Jan legt ons uit wat het allemaal inhoudt en hoe we ermee kunnen omgaan.

De entree bedraagt € 3, = ter plaatse te voldoen.

Graag opgeven via onder vermelding lezing NVVE. Tot dan!

HET FILOSOFISCH CAFÉ:

Het Filosofisch Café is een bijeenkomst van nieuwsgierige mensen die het aandurven niet alleen wijzer te worden door te lezen, maar ook door naar anderen te luisteren en hun eigen ideeën te toetsen aan die van anderen. Dit staat of valt met een open dialoog, het naar elkaar luisteren, het stellen van vragen en het rationeel  argumenteren. Lichte humor, zelfspot en het doorbreken van (eigen) vanzelfsprekendheden zijn daarbij belangrijke ingrediënten.

Het filosofisch café is:

  • plezier beleven aan de kennismaking met de denkbeelden (geen loze meningen) van anderen op het gebied van maatschappij en samenleving;
  • plezier willen beleven aan de dialoog met het denken van anderen;
  • dat plezier er op gericht is andere zienswijzen te leren kennen en wijzer te worden;
  • dat de activiteit van luisteren, praten, bevragen en logisch nadenken over alledaagse onderwerpen, voor mensen zoals jij en ik wordt ingebracht;
  • dat de werkwijze van het filosofisch café is: het onder woorden brengen van gedachten;
  • dat de uitkomst is dat door de dialoog deelnemers meer inzicht krijgen en wellicht wijzer worden.

Kortom, een serieuze doch niet al te zware bijeenkomst afgewisseld met gezelligheid, een drankje en wellicht in de toekomst een muzikaal intermezzo. Daarmee is een filosofisch café te vergelijken met een goed gesprek, waarbij meningsvorming veel belangrijker is dan meningsuiting. Een andere naam zou dan ook kunnen zijn ‘gedachten café’. Locatie: Parochiehuis De Eenhoorn, Breedstraat 1, Maarssen. Kosten: €9,50. Opgeven: . Er is helaas een wachtlijst.

Gelukkig is het de laatste jaren steeds minder een taboe om over de dood, en de weg naar een naderend einde, te praten. En het woord Hospitium zal de meeste mensen bekend zijn. Zelfs de betekenis van het woord “palliatief” lijkt ingeburgerd te raken. Dat is een goede ontwikkeling, zodat de laatste fase van het leven op zo’n goed mogelijke manier in gezamenlijkheid georganiseerd en volbracht kan worden. Wanneer het de wens is om thuis te sterven, in de vertrouwde omgeving en omringd door dierbaren is dat goed mogelijk, mits er voldoende zorg en steun verleend kan worden. Dat zal vaak de huisarts en de thuiszorg zijn en de familie of vrienden die langskomen. In een dergelijke situatie die kort of meerdere weken kan duren is het belangrijk dat niet alleen de cliënt maar ook de partner van de cliënt ondersteund wordt om deze fase goed te volbrengen. Dat is het moment dat met de SVT-contact opgenomen kan worden: afspraken over de inzet van een (getrainde) vrijwilliger worden dan gemaakt. Voor meer en nadere informatie: www.thuissterven.info of bel coördinator voor Stichtse Vecht Diny Kosten (06-18783253).

VRAAGJE: We willen graag een lezing organiseren over Stichting Vrijwilligerszorg Thuis sterven Vecht en Venen (SVT) (zie hierboven). Zij komen dan vertellen over hun organisatie en een vrijwilliger vertelt over zijn/haar ervaringen. Heb je belangstelling voor zo’n lezing, meldt dat dan via